A+ R A-

Industrija gradbenega materiala

Na področju industrije gradbenega materiala je pomembno poznavanje lastnosti,katere mora izpolniti končni produkt proizvodnje. Na podlagi predpisanih tehničnih zahtev produkta se izdela tehnologija žganja surovin in nato še načrt za ognjevarno obzidavo. Na področju obzidav rotacijskih peči za cement, apnenic ter tunelskih peči za opekarne je naše podjetje,doseglo velik napredek pri  porabi materiala, podaljševanju obratovalnega ciklusa peči ter predvsem pri tehničnih parametrih peči.