A+ R A-

References

 • Acroni Jesenice – potisna peč- vroča valjarna (vodenje del in obzidava), peč Wellman, peč Ebner (vodenje in obzidava)
 • Dalmacijacement Kaštel Sučurac, R Hrvaška, vodenje del SV. Juraj, SV. Kajo, 10. Kolovoz z partnerjem VIGO d.o.o. kompletne obzidave
 • Cementarna Anhovo – Glava peči, hladilnik, izmenjevalec toplote ter rotacijska peč – V letu 2009 kompletna zamenjava toplotnega izmenjevalca ter obzidava novega, vgrajeno cca 3500 t materiala.
 • Termoelektrarna Trbovlje – vzdrževalna dela (2010) intervencijska dela na II. Vleku. Od leta 1994 do leta 2005 tehnični vodja operative, zadolženi za vsa dela v TE - TO ljubljana
 • Termoelekrtarna Šoštanj in Termoelektrarna Trbovlje
 • Impol Inotechna, Sl. Bistrica – dela za avstrijsko podjetje Aichellin, specialne žarilne peči
 • Impol Seval, Sevojno1000t ognj. Materiala za talilno peč(90t), livno peč(40t) in dimovidni kanal
 • Tanin Sevnica
 • Ecka Granules, Non Ferrum, Naklo – Al-u peč
 • Hidria - Rotomatika, Sp. Idrija – livarna (Striko peči), tunelska in odstajna peč Wellman
 • Kolektor, Idrija – žarilne peči
 • Hidria – Livarna d.o.o., Koper talilne in vzdrževalne peči za Al-u ind.(striko, morgan, PTS)
 • Cimos, Koper Botta peči
 • Cimos, Buzet, Roč, Sečanj – kikinda  Al-u peči,kompletni iženiring za obzidavo
 • Goričane, Tovarna papirja
 • Eta Cerkno, žarilne peči
 • Doneko Medvode
 • Javor Pivka lesna industija
 • Javor Prestranek lesna industrija
 • Javor Bač lesna industrija
 • Javor Belsko lesna industrija
 • Abraziv Muta -  siva litina – elektro peči
 • Ingra - Mont Rogatec (steklarna) dela v steklarni Hrastnik, Vetropack Hum na Sotli, Steklarna Rogaška Slatina  2010
 • ZAG Ljubljana (Gameljne), specialne peči
 • Kopitarna Sevnica lesna industrija
 • TCG Unitech learnica Ohrid Makedonija Al-u industrija talilne in vzdrževalne peči- kompletni iženiring za obzidavo (Botta, Striko, Marconi)
 • Cimos - Litostroj Ljubljana
 • Knauf – Termo Škofja Loka izdelava specialnih obzidav na pečeh za sežiganje odpadnih plinov
 • Dela smo opravljali tudi v kemični industriji – LEK Lendava (sežigalnica), Krka - energetika Novo mesto, Nafta (metanol, energetika) Lendava
 • Impol LLT d.o.o. Sl. Bistrica vzdrževalna dela na obzidavi – Al –u pečGautchi 20t 5t, Al-u peč THERMCOM, pokrove Al-u peči, peč za homogenizacijo 
 • Poizkusna vgradnja določenih sklopov vagonov v opekarni Pragersko (TOGO d.o.o.), Comet d.o.o. Zreće
 • IGM industrija, SIA Solkan jaškaste peči (generalni remonti), IGM Zagorje ob Savi - peč Wermensstelle, Cementarna  Trbovlje
 • Obzidava iniciatorjev, sežigalnih naprav in kotlov (Babcoc) na potniških ladijah